Anasayfa
Kurumsal
Kalite Politikamız
Yazılım Ürünlerimiz
Ürünlerimizin Görsel Tanıtımı
Demo Talebi
Referanslarımız
Bayilerimiz
İnsan Kaynakları
İletişim
Müşteri Girişi
Diğer İnternet Adreslerimiz
QManagement Yazılımı
Aile Hekimliği Yazılımı
Verimlilik Merkezi
Kalite Forum Sitesi
Danışman Firma Rehberi
Bilgi Paylaşımı
Anasayfa Demo Talebi İletişim

QMANAGEMENT ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI

Web platformunda hazırlanan QManagement kalite yönetim sistemi ISO/TS 16949 kalite sistemini referans olarak kabul etmiş ve tüm kalite sistemlerinin  (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, SA 8000, ISO/IEC 17025, VDA, ISO 13485 vb.) işletilmesini sağlayan yapıda tasarlanmıştır. 2002 yılından bu yana ISO/TS 16949 kalite sistemine paralel olarak geliştirilen yazılımımız, tüm sektör ve ölçeklerdeki referanslarıyla kendini kanıtlamış ve girilen tüm denetimlerden başarıyla geçmiş bir yazılımdır. Yazılımımız, intranet platformunda firma içerisinde lokal olarak kullanılabilen, istenildiğinde internet platformunda güvenlik önlemleri alınmış şekilde kullanılmasını da sağlayan bir yapıdadır. Yazılımımızın firmamız tarafından geliştirilmiş olması; problemlerin giderilmesinde hızlı hareket edilebilmesini ve sistemin kurulumu aşamasında kurum ve kuruluşun kendine özgü geliştirme ve iyileştirmelerinin de yapılandırılmasına da olanak sağlamaktadır. Yazılımımızın tüm veri tabanlı yazılımlarla bütünleşik bir yapıda olması, mükerrer kayıtların girilmesini de ortadan kaldırmaktadır. Böylelikle kalite yönetim sistemlerine paralel olarak kurum veya kuruluşların Süreç Odaklı bir yapıya geçişine zemin teşkil etmektedir. Yazılımımız tüm Windows sunucu sistemlerinde çalışabilmekte ve yazılımı satın alan kurum ve kuruluşlara kendi yazılım maliyetimizden başka ekstra lisanslama bedeli gerektirmemektedir. Server (sunucu) sistemine sahip olmayan kurum ve kuruluşlarda ise, Windows xp, Windows Vista işletim sistemine sahip performanslı bir makineden yayılımı sağlanabilmektedir. Yazılımımızı kullanan kurum ve kuruluşlar, ilk bir yılda kırtasiye masraflarını %95 azaltmış ve çalışan performansını %47 oranında arttırmışlardır. Yazılımı kullanan kurum ve kuruluşlar tüm iş süreçlerini ve iş yapma şekillerini kişi bazlı bir sistemden kurtararak kurumsal bir platforma taşıyarak süreç bazlı yapıya geçişlerine olanak vermiştir. Ayrıca yazılımımız; kullanım sırasında yapılması gereken işlerin hangi aşamada tıkandığını, performans sapmalarını, uyarı ve raporlarla çok kısa sürede görüntüleyerek erken müdahale şansı vermekte, iyileştirme önlemlerinin zamanında tanınıp, aksiyona geçilmesine ve zararın büyümesi ve/veya tekrarlamasını önlemektedir. Kurum veya kuruluşa katma değer ve hız kazandıran bu etkenler, yazılımımıza sahip olan kurum ve kuruluşlara gelişen rekabet ortamında rakiplerinin önünde yer almalarını, fark yaratmalarını ve diğer paydaşlarına karşı örnek model teşkil etmelerini sağlamıştır.

 
QManagement Entegre Yönetim Sistemi Modülleri
 
 
*Dosya , Doküman ve Arşiv Yönetimi
*Müşteri & Tedarikçi Şikayetleri Yönetimi
*Kalibrasyonlu Cihazlar Yönetimi ve MSA Takibi 
*Proses (İPK) ve Makina (CMK) Yeterlilik Analizleri
*Eğitim Yönetimi
*Düzeltici  / Önleyici / İyileştirici Faaliyet ( DÖFİ ) Yönetimi
*Aksiyon Planı Yönetimi
*FMEA Yönetimi
*Kontrol Planı Yönetimi
*Anket Yönetimi
*Öneri Sistemi Yönetimi
*Toplantı Yönetimi
*Bekleyen Görevlerim
*Süreç Yönetimi
*8D Yönetimi
*Yardımcı Elektronik Formlar
*İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Risk Türü ve Etkileri Analizi (EN ISO 14121)
*Denetim Yönetimi
 
Modüllerinden oluşan paket bir programdır

PROGRAMIMIZIN ARTILARI

*ISO TS 16949 Tabanlı hazırlanan tek program olması
*Aynı program üzerinde birden fazla yönetim sisteminin takip edilmesi
*Çoklu lokasyonlarda sistem takibinin sağlanması
*Program lisans bedeli haricinde herhangi bir lisans bedeli ödenmeden sistemin çalıştırılması
*Minimum Donanım seviyesiyle Maksimum performansın sağlanması
*Esnek tanımlanabilir alt yapısıyla Tüm sektörler ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışması
*Sadece kurum içerisinde değil Müşteri ve Tedarikçilerinde verdiğiniz izinler çerçevesinde programı kullanarak online iletişim alt yapısının kurulması
*Kişiye bağımlı sistemlerin ortadan kalkarak kurumsal bir yapıya dönüşmesi
*Her bir kullanıcı için özel erişim yetkileri tanımlanması nedeniyle kullanıcıların sisteme girdiklerinde, sadece kendisi ile ilgili alanları görmesi ve kendi görevlerini gerçekleştirmesiyle çalışanların programı kolay kullanabilmesi ve çalışan performansının artışı
*E-Mail ve mesaj sistemiyle yapılan tüm işlerin ilgili kişilere hatırlatılması ve E-mail destekli otomatik uyarı sistemiyle sistemin işlerliğinin arttırılması
*Kullanıcıların sisteme girdiklerinde açılış sayfasında yapması gereken görevlerinin tamamnının tek bir safyada görüntüleyebilmesi, işlerin takibinin kolaylaşması
*Sistem içerisinde yapılmayan işlerin kolay takibi
*Modüller içerisindeki esnek raporlama seçenekleri
*%95 oranında kırtasiye giderlerinin azalması
*Dokümantasyonun tek bir yerden kontrollü ve düzenli bir şekilde takibi
*Doküman sayısının azalması ve takibinin kolaylaşması
*Doküman hazırlama, onay,revizyon ve arşiv süreçlerinin kolaylaşması ve kısalması
*Bilgi güvenliğinin artması
*Doküman arama ve ilişkilendirilmesi sayesinde istenilen dokümanlara kolay erişim
*Kurum içerisinde kullanılan diğer programlarla entegrasyon sağlanarak mükerrer kayıtların önüne geçilmiş olması
*İPK,CMK,MSA gibi istatistiklerin sonuçlarını tek bir tuşla elde edebilirsiniz
*Modüller arasındaki veri ilişkilendirmeleri sayesinde işleyişlerin takibinin kolaylaşması
*Kalite ve Yönetim sistemlerinin kurum içerisinde yaygınlaştırılarak uygulanabiliriliğinin artması ve kalite bilincinin kurumun tüm alanlarına yayılması
*Yaşanan hataların tekrarının önlenerek, kök neden analizleriyle tamamen ortadan kaldırılması
*Uyarı Sistemi Sayesinde ve anlık raporlamalarla sistemsel işleyişin nerede tıkandığını anlık olarak takip edebilir ve sistemin işleyişini hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 

Demo İsteğinde Bulunmak İçin Tıklayınız.

Kataloğunu İndirmek İçin İçin Tıklayınız.

Sunumunu İndirmek İçin Tıklayınız.

 

© copyright 2012 ARTIKALİTE YAZILIM